подробнее »

H. Cegielski —
Fabryka Pojazdów
Szynowych Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229
61-485 Poznań
tel. +48 61 307 8000
fax +48 61 307 2888
e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl

VAT: PL 7831304054 / NIP 783-13-04-054
Regon: 630908677 / KRS 0000069009
Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy = kapitał wpłacony = 140 553 000 PLN

Certyfikaty: