Mistrz grupy uruchomień pojazdów szynowych

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą m.in.:

 • proces uruchamiania pojazdów szynowych (nowych oraz po przeglądach/naprawach),
 • nadzór nad przeprowadzaniem wymaganych prób, sprawdzaniem poprawności pracy poszczególnych układów pojazdu,
 • koordynowanie pomiarów, weryfikacji, regulacji i ustawiania parametrów układów elektrycznych, informatycznych, układu hamulcowego oraz innych parametrów użytkowych wyrobu,
 • współpraca w firmami zewnętrznymi przy uruchomieniach oraz jednostkami certyfikującymi podczas dopuszczenia wyrobu.

Wymagania:

 • znajomość budowy taboru szynowego i obowiązujących go norm,
 • wiedza z zakresu elektrotechniki, automatyki oraz mechaniki,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność posługiwania się komputerem oraz miernikami w celach diagnostycznych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz systemów klasy ERP (mile widziana),
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość na nowe doświadczenia, pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • liczne świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów
  i kolonii, karnety sportowe, paczki i świadczenia świąteczne itp.),
 • możliwość szkoleń, rozwoju zawodowego.

Aplikuj

Dodaj załączniki (CV, list motywacyjny, inne)

Jeśli zostanie załączone CV, pola poniżej nie są obowiązkowe

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-485) na ulicy 28 Czerwca 1956r nr 223/229. Tel. +48 61 307 8000, Fax + 48 61 307 2888, adres e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl.
Dodatkowe informację o nas można uzyskać przez stronę internetową www.fpspoznan.pl. Mogą się Państwo kontaktować
z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 6 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.Certyfikaty: