Młodszy mistrz

Opis stanowiska:

Osoba, zatrudniona na tym stanowisku zajmować się będzie kierowaniem pracami podległej komórki organizacyjnej na wydziale produkcyjnym, tj. m.in:

 • zarządzanie pracownikami majsternii (wydziału),
 • opracowywaniem harmonogramów produkcji oraz planowaniem pracy dla podległych pracowników w podziale na stanowiska pracy/brygady, zgodnie z planami produkcyjnymi,
 • nadzorem i rozliczaniem wykonanych zadań przez podległą majsternię (wydział),
 • koordynowaniem wykonywanych prac z innymi pracami wykonywanymi na wydziale produkcyjnym w obszarze procesów spawalniczych,
 • współpracą z innymi działami (m.in. konstrukcyjnym, technologicznym, planowania i logistycznym),
 • zapewnieniem wewnętrznej kontroli jakości oraz samokontroli na podległych stanowiskach pracy oraz współpracą z działem kontroli jakości i nadzorem spawalniczym.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne (kierunki: spawalniczy, inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją, obróbka skrawaniem, IWE itp.),
 • podstawowa wiedza techniczna z zakresu prac spawalniczych, ślusarskich oraz obróbki mechanicznej,
 • podstawowa wiedza z metodyki Lean Management (Kaizen, 5S),
 • znajomość procesów obróbki skrawaniem,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • znajomość zasad zarządzania, planowania i harmonogramowania produkcji oraz planowania zaopatrzenia materiałowego,
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i czasu pracy,
 • umiejętność obsługi pakietu Office (w szczególności programu Excel) na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej na stanowisku związanym z zarządzaniem pracownikami w obszarze procesów spawania,
 • mile widziana znajomość: zintegrowanych systemów klasy ERP w zakresie zarządzania produkcją, budowy taboru szynowego, języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku kolejowym,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji,
 • udział w szkoleniach i innych formach podnoszenia umiejętności i kompetencji,
 • ciekawe doświadczenie oraz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • szeroki pakiet benefitów (dofinansowanie do wczasów i kolonii, paczki i świadczenia świąteczne, karnety sportowe, opieka medyczna itp.).

Aplikuj

  Dodaj załączniki (CV, list motywacyjny, inne)


  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
  Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-485) na ulicy 28 Czerwca 1956r nr 223/229. Tel. +48 61 307 8000, Fax + 48 61 307 2888, adres e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl.
  Dodatkowe informację o nas można uzyskać przez stronę internetową www.fpspoznan.pl. Mogą się Państwo kontaktować
  z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Krzysztof Dziemian pod adresem: rodo@fpspoznan.pl.
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 6 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.


  Slide 7500 wagonów wyprodukowano dla Związku Radzieckiego, które wytrzymywały temperatury do -50°C Slide 1935 Pierwszy wagon spalinowy Luxtorpeda drogę z Poznania do Warszawy pokonał w 3 godziny, rozwijając prędkość ponad 140km/h
  Certyfikaty: