Specjalista informatyk

Opis stanowiska:

Osoba, zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • zapewnienie informatycznego wsparcia procesów gospodarczych realizowanych w Spółce, w tym obiegu i odpowiedniego wykorzystania informacji w systemach informatycznych (szczególnie w rachunkowości, płacach, zarządzaniu produkcją i rozwojem, kontrolingu, analizie rynku), ich bezpieczeństwa oraz sprawności urządzeń i prawidłowej ich eksploatacji,
 • planowanie rozwoju usług informatycznych oraz realizację zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami organizacyjnymi Spółki,
 • tworzenie zapytań SQL oraz kodu PL\SQL na potrzeby obsługi i modyfikacji systemu ERP (IFS Application),
 • administrowanie i konfigurację systemów informatycznych, ich serwis oraz zapewnienie sprawności, w tym: systemów z rodziny MS Windows Server, usług Active Directory, DNS, DHCP, Hyper-V, Sharepoint, baz danych (MS SQL Server), macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych (Fortinet), usług pocztowych (Office365), usług wydruku (SafeQ), zintegrowanym systemem wspomagania procesów biznesowych i systemem obiegu dokumentacji technicznej oraz zarządzanie i nadzór nad usługami backupu danych, konfigurację urządzeń mobilnych (telefony, tablety itp.),
 • definiowanie potrzeb w zakresie sprzętu i systemów informatycznych oraz ich przekazywanie do realizacji,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowiącej tajemnicę Spółki w komputerach i sieci informatycznej poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony baz danych, ograniczanie dostępu do zasobów informacyjnych przez osoby trzecie.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane kierunki informatyczne),
 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w dużej firmie produkcyjnej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • dobra znajomość obsługi systemów operacyjnych z rodziny MS Windows Server, w tym Active Directory, serwerów wirtualnych, macierzy dyskowych, przełączników sieciowych, drukarek sieciowych,
 • znajomość baz danych: Oracle, Microsoft SQL Server oraz języka SQL, PL\SQL,
 • dobra znajomość zasad działania sieci LAN oraz usług w niej występujących,
 • umiejętność wykonywania czynności obsługowych i naprawczych sprzętu łączności,
 • samodzielność w działaniu, dokładność i terminowość,
 • mile widziana znajomość notacji BPMN oraz systemu obiegu dokumentacji PDM.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku kolejowym,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji,
 • udział w szkoleniach i innych formach podnoszenia umiejętności i kompetencji,
 • ciekawe doświadczenie oraz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • szeroki pakiet benefitów (dofinansowanie do wczasów i kolonii, paczki i świadczenia świąteczne, karnety sportowe, opieka medyczna itp.).

Aplikuj

  Dodaj załączniki (CV, list motywacyjny, inne)


  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
  Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-485) na ulicy 28 Czerwca 1956r nr 223/229. Tel. +48 61 307 8000, Fax + 48 61 307 2888, adres e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl.
  Dodatkowe informację o nas można uzyskać przez stronę internetową www.fpspoznan.pl. Mogą się Państwo kontaktować
  z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Krzysztof Dziemian pod adresem: rodo@fpspoznan.pl.
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 6 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.


  Slide 7500 wagonów wyprodukowano dla Związku Radzieckiego, które wytrzymywały temperatury do -50°C Slide 1935 Pierwszy wagon spalinowy Luxtorpeda drogę z Poznania do Warszawy pokonał w 3 godziny, rozwijając prędkość ponad 140km/h
  Certyfikaty: