Rada Nadzorcza H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na funkcje Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Spółki

Ogloszenie

Informacja RODO

Certyfikaty: