Polityka prywatności

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych
Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma
Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-485) na ulicy 28 Czerwca 1956r nr 223/229. Skontaktować się z nami można telefonicznie: Tel. +48 61 307 8000, Fax + 48 61 307 2888 oraz mailowo, adres e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl.

 

Inspektor ochrony danych
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: rodo@fpspoznan.pl.

 

Cele przetwarzania
Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych,

 • Komunikacja interpersonalna wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie projektowania i wytwarzanych pojazdów szynowych,
 • Udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych(unijne i państwowe),
 • Reklama i sprzedaż wytwarzanych pojazdów szynowych,
 • Serwisowanie wytwarzanych pojazdów szynowych,
 • Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie zakładu. W tym celu stosowany jest system przepustkowy, monitoring wizyjny),
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług, dostawy, itp.,
 • Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych,
 • Udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesłane, za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

 

Podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niniejsze podstawy prawne:

 • Udzielona zgoda, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 • W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 • Podanie informacji na swój temat jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest jednak brak możliwości zawarcia z nami koniecznych umów oraz realizacji potrzeb wynikających z Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych.

 

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
 • Firmy świadczące usługi w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania wycieczek.
 • Placówki naukowe i badawcze.
 • Placówki edukacyjne.
 • Podmioty wykonujące usługi audytu.

 

Przechowywanie danych
Dane osobowe Państwa są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Dokumenty typu CV są przechowywane przez okres rekrutacji.
Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów.
Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów opracowaną na podstawie wytycznych Archiwum Państwowego, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • Wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych(jeżeli będzie to możliwe).
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili (o ile zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych) Cofnięcie zgody jest równie łatwe,  jak jej udzielenie.

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dotyczące profilowania
Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie przetwarzania  informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich wykorzystania  niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane wykorzystać.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.


Polityka Cookies

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

 

Certyfikaty: